• Montessori
  Çocuk Akademisi
  Tek Başıma Yapabilmem İçin Bana Yardım Et...
 • Montessori
  Materyalleri
  Çocuğu çalıştım, çocuğun bana verdiklerini
  aldım ve onları ifade ettim.

  1

  Dr. Maria Montessori
 • Montessori Çocuk Akademisi
  Franchise
  olabilme fırsatı...

MARIA MONTESSORI KİMDİR?

Dr. Maria Montessori altı yıllık tıp eğitimi sonunda 1896’da 26 yaşında, İtalya’da tıp dalında derece kazanan ilk kadındır...Montessori Materyalleri

Günlük Yaşam Materyalleri
Duyu Materyalleri
Dil Materyalleri
Matematik Materyalleri
Genel Kültür Materyalleri
Sınıf Materyalleri

Atatürk ve Montessori

Atatürk Montessori eğitim sistemiyle yakından ilgilenmiş ve bu alanda Montessori eğitim anlayışının öğretmenlerimiz tarafından öğrenilmesini istemiştir.

Atatürk’ün Maria Montessori ismini tavsiye etmesi sıradan ve rastgele bir tavsiye değildir. Atatürk yaşadığı çağı çok iyi okuyabilen bir liderdir. Kendisi 1900’lerin başın da , Montessori henüz İtalya için bile çok yeniyken, kaynakların Türkçeleştirilmesini talep etmiştir.

16-21 Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresinde Atatürk lisans bilen genç muallimlere Maria Montessori’nin eserlerinin okumalarını tavsiye etmiştir. Maria Montessori için şu övücü sözleri söylemiştir; ‘Bu zevatın (Maria Montessori) terbiyede şaheser denmeye layık eserlerinin lisanımıza tercümesi de pek faydalı olacaktır.’ Hayat ve faaliyet düsturu üzerine müstenit terbiye usulüne büyük bir muvaffakiyette tatbik eden İtalyalı Dr. Maria Montessori olmuştur. Çocuk bahçeleri (Kindergarten anaokulları) hususunda Fröbel’i tarihe gömen bu büyük kadına yeni terbiye ammesi çok medyundur.


Montessori Sınıfları

Montessori çocuğun tüm gelişim aşamalarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir yöntem ve bu yöntemin işlemesi için materyaller geliştirmiştir. Çocuk öğrenme arzusunu ve kendi yeteneklerini geliştirme potansiyelini desteklemek için bütünüyle hazırlanmış çevreden faydalanmaktadır.

Montessori sınıflarımızda eğitici materyaller kullanılarak çocuğa oto-eğitim yapma fırsatı, bireysel çalışma özgürlüğü, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşılama, sosyal çevreye uyum ihtiyacını karşılama ve kendi kendine yetebilme becerileri kazandırılmaktadır.

Montessori sınıflarımız, çocukların hareketlerine izin verecek büyüklükte, çocukların boylarına uygun, onların hareketlerini kısıtlamayacak ve çalışmalarına uygun mobilyalarla donatılmakta, duvar renkleri sade olup materyallerin renklerinden baskın olmamaktadır.
Dünyada Montessori

Montessori Eğitim Metodu, 76 ülkede binlerce okulda uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Montessori yöntemine göre eğitim veren okullar velilerin en çok tercih ettikleri okullardır.

◾ Amerika – 1909
◾ Kanada – 511
◾ Almanya – 31
◾ Hollanda – 228
◾ Pakistan – 23
◾ Ekvator – 15
◾ Suudi Arabistan – 4
◾ Etiyopya – 2Montessori Materyalleri Kataloğu

Materyallerin tümünü katalog üzerinden görebilirsiniz...